Hương Trầm Gia Truyền khi thắp có nhiều khói không?

11/11/2019
Hương Trầm Gia Truyền khi thắp có nhiều khói không?


Câu hỏi:
 Hương Trầm Gia Truyền khi thắp có nhiều khói không?


Trả lời:
Hương Trầm Gia Truyền không hóa chất nên khi thắp ít khói, không độc hại, không gây cay mắt, khó thở cho người dùng. Do đó bạn có thể sử dụng Hương Trầm Gia Truyền trong phòng máy lạnh hay phòng kín được.

 

Các tin khác