Hỏi đáp

( Có tất cả 10 bài viết )

Tâm Hương Trầm Gia Truyền là loại nào?

11/11/2019

Câu hỏi : Tâm Hương Trầm Gia Truyền là loại nào? Trả lời: Tâm hương có nhiều loại, trong đó có 2 loại chính là tâm tròn và tâm vuông. Tâm vuông là loại...