Tâm Hương Trầm Gia Truyền là loại nào?

11/11/2019
Tâm Hương Trầm Gia Truyền là loại nào?

Câu hỏi:
Tâm Hương Trầm Gia Truyền là loại nào?


Trả lời:
Tâm hương có nhiều loại, trong đó có 2 loại chính là tâm tròn và tâm vuông. Tâm vuông là loại tâm thường, được chẻ thủ công bằng tay nên cây tâm không đều, có cây rất to nhưng cũng có cây rất nhỏ, khi thắp hay bị cong vẹo. Hương Trầm Gia Truyền sử dụng tâm cao cấp được chẻ bằng máy móc hiện đại nên tâm tròn chắc và đều.

Các tin khác