Sự khác nhau giữa phương pháp sản xuất Hương Trầm Gia Truyền và Hương thông thường?

11/11/2019
Sự khác nhau giữa phương pháp sản xuất Hương Trầm Gia Truyền và Hương thông thường?

Câu hỏi:
Sự khác nhau giữa phương pháp sản xuất Hương Trầm Gia Truyền và Hương thông thường?


Trả lời:

  Hương thông thường Hương Trầm Gia Truyền
Nguyên liệu Sử dụng các loại hóa chất độc hại để tạo mùi thơm cho hương Sử dụng hoàn toàn các loại thảo mộc tự nhiên như: quế, mỏ quạ, hoa hồi, xuyên khung, hoàng đàn, thảo quả, đàn hương, tùng, thuốc bắc, nhựa thau, nhựa trám,....
Bí quyết gia truyền Không có bí quyết gia truyền. Việc tạo mùi thơm cho sản phầm chỉ đơn giản là dùng các loại hóa chất tạo mùi có bán trên thị trường Có bí quyết gia truyền.Tạo mùi thơm cho sản phẩm bằng sự kết hợp nhiều loại thảo mộc lại với nhau theo một công thức gia truyền riêng.
Người sản xuất, người tiêu dùng Có hại cho sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng vì phải tiếp xúc hoặc ngửi phải hóa chất độc hại
 
An toàn tuyệt đối cho sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng vì sản phẩm được sản xuất hoàn toàn bằng các loại thảo mộc tự nhiên

 

Các tin khác